Poradenství

Pro majitele lesů zajišťujeme odbornou správu lesů nejen v souladu s legislativními požadavky, ale dle potřeb vlastníka poskytujeme i nadstavbové služby, jako organizaci lesní výroby, sledování pohybu dřevní hmoty, inventury, audity, zpracování dotací.

Mezi vlastníky je v poslední době zájem o pěstební činnost provedenou „na míru“ pro konkrétní situaci od zalesňovacího projektu, přes přípravu půdy, stavbu oplocenek, dodávku kvalitního sadebního materiálu, zalesnění atd. až po následnou péči. Díky kvalifikaci a zkušenostem našich pracovníků mají prováděné úkony vysokou úroveň a kvalitu.