Naše služby

 

Forestal s.r.o.

Les je nejen významná, cenná složka životního prostředí s vysokou druhovou rozmanitostí, ale má i velký hospodářský význam jako zásobárna cenné obnovitelné suroviny pro stavebnictví, chemický a papírenský průmysl i jako zdroj energie.

Úlohou lesního hospodáře je trvale udržitelné rozumné využívání lesa jako zdroje suroviny při zachování jeho přírodní hodnoty a zachování či zlepšení jeho ekologické stability pro další generace.

Společnost Forestal s.r.o. má veškeré know-how a technické zázemí nezbytné pro šetrné a efektivní hospodaření v lesích. Stále se snažíme o to, abychom byli v tomto oboru na evropské úrovni. Kvůli tomu spolupracujeme se špičkovými partnery poskytujícími ty nejlepší technologie.