Pěstební činnost

Zajistíme likvidaci klestu, přípravu půdy pro zalesnění. Provádíme zalesnění „na klíč“ včetně vypracování zalesňovacího projektu a zajištění vhodného sadebního materiálu.

Aplikujeme insekticidní a herbicidní postřiky.