Správa lesních majetků

Vlastníkům větších majetků z řad fyzických osob či obcí a měst, hospodařícím dle lesního hospodářského plánu, nabízíme správu lesa a výkon činnosti odborného lesního hospodáře.

Výhodou jsou měsíční pevné platby za správu bez dalších skrytých vícenákladů.

Vysoká úroveň odborných služeb za příznivou cenu.